pl PL     sk SK     en EN    

Transakcje mobilne

Transakcje mobilne pozwalają na dokonywanie zakupów produktów lub usług elektronicznych o względnie niskiej wartości, realizowaną głównie w Internecie. Do obszarów, w których zastosowanie transakcji mobilnych jest szczególnie pożądane i zasadne należy np.: internetowa dystrybucja prasy, dostęp do materiałów video (pobieranie plików), dostęp do serwisów internetowych (w tym dostęp do archiwów) czy zamieszczanie drobnych ogłoszeń.
Transakcje mobilne charakteryzują się powszechną dostępnością, łatwością obsługi po stronie Użytkownika, jak i podmiotu oferującego usługi poprzez transakcje mobilne oraz co najważniejsze szybkością realizacji – w kilka chwil po wykorzystaniu kodu Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionej usługi lub produktu.
Doskonałym przykładem wykorzystania Kodów dostępowych jest dokonywanie opłat z wykorzystaniem telefonu komórkowego i specjalnie do tego dedykowanych numerów:  tzw. numerów Premium o podwyższonej opłacie (Premium SMS) lub poprzez Direct Billing.
Dostępne typy transakcji mobilnych:
 1. SMS Premium: transakcje jednorazowe i cykliczne (subskrypcje MT)
 2. Direct billing: transakcje jednorazowe i cykliczne (subskrypcje)
 3. WAP Premium: transakcje cykliczne (subskrypcje MT)
 4. IVR (Voice) Premium - rozliczane per minute i per call

 Direct Billing

Transakcje Direct Billing (zwane również w innych krajach mobile billing i mobile payment) polegają na dopisaniu do rachunku (postpaid) lub pobraniu z rachunku (prepaid) kwoty transakcji.
Od grudnia 2016 r. Digital Virgo oferuje na polskim rynku usługę Direct Billing we wszystkich sieciach: T-Mobile, Orange, Plus i Play. 
Na Słowacji mobile payment jest standardem dostępnym we wszystkich sieciach.
Podstawowe informacje o Direct Billingu:
 • Direct Billing to innowacyjny sposób realizowania transakcji w Internecie.
 • Jest to alternatywna metoda realizacji transakcji dla przelewów bankowych, kart kredytowych i innych rozwiązań dostępnych w Internecie.
 • Kwota transakcji zostaje doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika  lub odjęta od salda na karcie pre-paid. 
 • Możliwość zastosowania do transakcji jednorazowych oraz subskrypcji.
Zalety zastosowania:
 • Dużo wyższa prowizja niż w przypadku SMS Premium. 
 • Przyjazny i szybki sposób realizacji transakcji dla Użytkownika. 
 • Możliwość ustawienia dowolnych cen (co 1 grosz) - tym samym rozszerzenie portfolio usług/produktów, które można zakupić przez nową usługę. 
 • Prosty sposób podłączenia przez Partnera.

Zasięg geograficzny

Digital Virgo oferuje transakcje Premium w wielu krajach.  Dotyczy to zarówno jednorazowych, jak i subskrypcji SMS Premium i Direct Billing. Ponadto oferujemy również inne rodzaje transakcji (np. IVR, WAP) – szczegóły dotyczące tych usług dostępne są bezpośrednio u przedstawicieli Digital Virgo (skorzystaj z opcji Kontakt i napisz do nas).
Oto lista metod płatności i ich dostępność w poszczególnych krajach:
Premium SMS: 
 • Płatności jednorazowe SMS: Polska, Słowacja, Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja, Niemcy, Czechy, Węgry, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Chorwacja
 • Płatności cykliczne SMS (Subskrypcje MT): Polska, Słowacja, Hiszpania, Węgry, Rumunia
Direct Billing/Mobile Billing: 
 • Płatności jednorazowe : Polska, Słowacja, Francja, Włochy, Turcja, Niemcy, Czechy, Rumunia, Brazylia
 • Płatności cykliczne (Subskrypcje MT): Polska, Słowacja, Francja, Włochy, Turcja, Brazylia

API

MPS (Message Proxy Service) to uniwersalne rozwiązanie transakcji jednorazowych dla Partnerów biznesowych, dający naszym Partnerom biznesowym prostą możliwość podłączenia się do operatorów komórkowych. MPS umożliwia przede wszystkim dwukierunkową komunikację SMS i MMS. Rozwiązanie zostało oparte na najnowszych standardach integracyjnych jak Web Services / SOAP, dzięki temu nie narzucamy naszym Partnerom konkretnej technologii wykonania. Przy integracji oferujemy pełne wsparcie. Stosowane jest szeroko od wielu lat i kilkaset wdrożeń gwarantuje najwyższą jakość.
MTSP (MT service Proxy) to interfejs do zarządzania serwisami MT (subskrypcjami) w polskich sieciach Orange, Plus, T-Mobile oraz Play. Interfejs bazuje na specyfikacji REST i w ten sposób odbywa się komunikacja z Partnerami. Za pomocą interfejsu Partner otrzymuje notyfikację o rejestracjach oraz liczbie zbillowanych Użytkowników. Jest to idealne narzędzie do cyklicznych płatności. Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w implementacji.
Wraz z API Partner otrzymuje dostęp do raportów online dostępnych poprzez WWW, gdzie może na bieżąco monitorować poziom ruchu generowany w jego serwisach.

Justpay – platforma transakcji mobilnych

Serwis Justpay (www.justpay.pl) może być wykorzystywany we wszelkich serwisach WWW, aplikacjach mobilnych i innych, w których Partner chce sprzedawać usługi elektroniczne (np. dostęp do treści premium). Justpay jest przeznaczony zarówno dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają własny serwis WWW.
Możliwości serwisu Justpay:
 • samodzielna rejestracja użytkownika na stronie www.justpay.pl,
 • wybranie komend (treść SMS-a, który wysyłają użytkownicy, aby aktywować usługę), jakie mają być używane na stronach internetowych Partnera,
 • samodzielny wybór z szerokiej ilości stawek dla Polski oraz innych krajów
 • natychmiastowe rozpoczęcie współpracy w ciągu kilku minut (po rejestracji i akceptacji przez administratora Justpay)
 • podgląd online do statystyk pobieranych kodów i należnej prowizji dla Partnera,
 • gotowe przykładowe skrypty oraz opisy techniczne wdrożenia obsługi kodów SMS.
Zalety:
 • obsługa SMS w wielu krajach bez żadnych opłat: Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Węgry, Francja, Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja
 • możliwość zdefiniowania serwisów głosowych IVR (opłata za połączenie telefoniczne),
 • możliwość zdefiniowania subskrypcji MT (opłata za odebrany SMS),
 • wysokie prowizje, nawet do 65%

Platforma i wsparcie techniczne

Digital Virgo posiada zaawansowaną technologicznie platformę informatyczną, nad która nadzór sprawuje zespół utrzymania będący do dyspozycji całodobowo, 7 dni w tygodniu (24h/7).  
Digital Virgo posiada zestawione łącza z operatorami komórkowymi i obsługuje wymianę ruchu SMS / MMS / WAP / Direct Billing / IVR. Wszystkie łącza są co najmniej zduplikowane w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku wystąpienia awarii dowolnego z nich. 
Łącza są obsługiwane przez dwa routery pracujące wymiennie w razie awarii jednego z nich. Interfejs wejściowy Digital Virgo jest zabezpieczony zaporą ogniową. Zarówno do routowania, filtrowania ruchu, jak i obsługi zestawionych kanałów VPN Digital Virgo stosuje zaawansowane oraz wysokowydajne urządzenia specjalizowane firmy Cisco Systems.
Wydajność
Pod wzglądem wydajnościowym obecna platforma Digital Virgo jest w stanie obsłużyć ruch na poziomie ok. 60 mln SMS /dzień. W przypadku osiągnięcia zbliżenia  się do poziomu maksymalnej wydajności obecnej platformy, opracowana architektura pozwala na dalsza rozbudowę systemu i szybkie powiększenie jego wydajności.
SLA
Digital Virgo zapewnia następujące parametry dostępności Systemu:
 • system pracuje w trybie 24x7x365;
 • sumaryczny gwarantowany miesięczny czas dostępności Systemu na poziomie 99%, rozliczanego w okresach miesięcznych na każdy ostatni dzień miesiąca
 • Digital Virgo utrzymuje całodobowy nadzór platformy obsługującej System. W ramach niego funkcjonuje całodobowy numer alarmowy Helpline Digital Virgo.
 • Platforma Digital Virgo posiada łącze zapasowe. Przełączenie na łącze zapasowe z punktu widzenia Partnera jest bezobsługowe.

Transakcje w aplikacjach

Digital Virgo oferuje transakcje mobilne dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android w aplikacjach mobilnych dla Partnerów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem alternatywnych metod monetyzacji, innych niż płatności udostępniane w Google Play. 
Partner ma możliwość konfiguracji transakcji w zakresie:
 • zasięgu – wybór krajów
 • metody – SMS Premium / Direct Billing
 • taryfy – ceny usługi
 • transakcji jednorazowej / subskrypcji