pl PL     sk SK     en EN    
DIGITAL VIRGO S.A.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel.: 22 312-1000
fax.: 22 312-1001
email: info@digitalvirgo.pl

Pobierz wizytówkę vCard


Akta rejestrowe w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRSa,
KRS 0000253675, NIP 527 23 17 216, REGON 016750310

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 500 000 PLN

Obrazek Captcha

Blokada wysyłek reklamowych lub subskrybowanych