pl PL     sk SK     en EN    

Nagrody

Od samego powstania Digital Virgo (poprzednio Avantis) jest spółką dochodową, z jednym z najwyższych w Polsce współczynników dynamiki rozwoju. 
Potwierdzeniem intensywnego rozwoju Spółki jest przyznanie jej w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 Gazeli Biznesu – nagrody dla najszybciej rozwijających się firm w Polsce.
Gazele Biznesu przyznawane są przez Puls Biznesu od 2001 roku. Warunkiem uzyskania nagrody jest prowadzenie działalności nieprzerwanie przez trzy pełne lata poprzedzające rok przyznawania nagrody, osiągnięcie określonej wartości sprzedaży oraz corocznych zysków i przyrostów przychodów ze sprzedaży. 
Wyniki finansowe spółek badane są przez redakcję „Pulsu Biznesu” oraz firmę Coface Poland. 
O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. 
Organizatorzy nagrody zwracają też szczególną uwagę na nieskazitelną reputację i uczciwość Gazel Biznesu – zarówno wobec ich kontrahentów, jak ich pracowników, a także wobec Skarbu Państwa.
Gazele BiznesuGazele BiznesuGazele BiznesuGazele Biznesu