03.01.2017

Direct Billing in all Polish operators

In December 2016 Digital Virgo launched servicing of Direct Billing transactions for users of Play network. As a result our Justpay platform (www.justpay.pl), as the first on the market, provides Direct Billing services for all mobile phone users in Poland. This solution is the easiest way to purchase digital goods from internet services, websites and mobile applications. The amount of money for the purchased goods or digital services is subtracted from a top-up phone user’s account (prepaid) or added to a telephone bill (postpaid).

Więcej...

23.11.2016

Raport Digital Goods PL

Digital Virgo wydało raport Digital Goods.PL, który poświęcony jest rynkowi treści i usług cyfrowych w Polsce.
Szybkie fakty z raportu:
  • 65% polskich internautów przynajmniej raz w życiu kupiło treści lub usługi cyfrowe, a 39,8% przyznaje się do pobierania treści cyfrowych z nielegalnych źródeł
  • Polski rynek e-booków wycenia się na 86 mln zł, a rynek gier komputerowych aż na 1,4 mld zł
  • ...

Więcej...

15.09.2016

Justpay - transakcje mobilne w nowej odsłonie

Uruchomiliśmy nową stronę WWW dla serwisu Justpay: www.justpay.pl. Platforma Justpay zapewnia zestaw kompleksowych rozwiązań do obsługi transakcji mobilnych poprzez Direct Billing i SMS Premium. Przeznaczona jest dla firm, które oferują na WWW lub aplikacjach mobilnych produkty elektroniczne. Możliwe są transakcje jednorazowe i cykliczne (subskrypcje). Digital Virgo, dostawca Justpay, zapewnia różne metody podłączenia w zależności od preferencji i możliwości technicznych Partnera. Dzięki rozwiązaniu Justpay Partner może bardzo szybko uruchomić obsługę transakcji dla swoich produktów.

Więcej...

03.01.2017

Direct Billing u wszystkich operatorów

W grudniu 2016 Digital Virgo udostępniło transakcje Direct Billing dla użytkowników sieci Play. Tym samym nasza platforma Justpay (www.justpay.pl), jako pierwsza na rynku, obsługuje wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce w zakresie Direct Billing. To rozwiązanie zapewnia najłatwiejszy sposób zakupu dóbr cyfrowych (digital goods) w serwisach internetowych, stronach i aplikacjach mobilnych.
Kwota za zamówiony produkt lub usługę cyfrową jest pobierana z konta użytkownika telefonu na kartę (prepaid) lub dopisywana do rachunku telefonu z abonamentem (postpaid). 

Więcej...

23.11.2016

Digital Goods PL Report

Digital Vigo has issued Digital Goods PL report which focuses on the market of digital contents and services in Poland.
A few quick facts from the report :
  • 65% of the Polish internet users have purchased digital contents or services at least once in their lifetime and 39.8% admit to downloading digital contents from illegal sources,
  • The Polish e-book market is estimated to be worth 86 million zloty and the computer games market is worth as much as 1.4 billion zloty,
  • ...

Więcej...

15.09.2016

Justpay - new approach to mobile transactions

We have launched a new website for Justpay service at www,justpay.pl. Justpay platform provides a comprehensive set of solutions for mobile transactions through Direct Billing and SMS Premium. It has been created with companies offering electronic products on websites or in mobile applications in mind. It supports one-time and cyclical transactions (subscriptions). Digital Virgo, the provider of Justpay, allows for different types of connection depending on the Partner’s preferences and technical possibilities. Thanks to Justpay solution our Partners can quickly launch transaction service for their products.

Więcej...