12.07.2018

Justsend: new version and opportunities

Justsend is a multifunctional platform for sending notifications, alerts, reminders and any other content by SMS.
The platform provides its capabilities both from the web panel as well as the API thanks to which it is possible to integrate with any client system / website. Along with the growing interest in creating new forms of SMS campaigns, the platform has been enriched with the functionalities of: 
  • SMS VOICE - sending text content to the phone numbers where the recipient will receive a voice message
  • SMS Response - a text message with the possibility of sending back responses from recipients of marketing messages

More: www.justsend.pl

Więcej...

28.03.2017

Direct Billing in SHOWMAX

Showmax, a new VOD service in Poland, became the first in the market to launch access to the service by Direct Billing subscription in the cooperation with Digital Virgo. You can select "Direct Billing" next to a payment card transaction or via Paypal. This feature is available to Orange, Plus, Play, T-Mobile users. New user is able to test the service for 14 days free. The fee is 19,90 PLN for 30 days access to a rich offer of movies and TV series on the SHOWMAX platform.

Więcej...

03.01.2017

Direct Billing in all Polish operators

In December 2016 Digital Virgo launched servicing of Direct Billing transactions for users of Play network. As a result our Justpay platform (www.justpay.pl), as the first on the market, provides Direct Billing services for all mobile phone users in Poland. This solution is the easiest way to purchase digital goods from internet services, websites and mobile applications. The amount of money for the purchased goods or digital services is subtracted from a top-up phone user’s account (prepaid) or added to a telephone bill (postpaid).

Więcej...

12.07.2018

Justsend: nowa wersja i nowe możliwości

Justsend to wielofunkcyjne narzędzie do wysyłania powiadomień, alertów, przypomnień i każdej innej treści w wiadomości SMS. 
Platforma udostępnia swoje możliwości zarówno z poziomu panelu WWW, jak również API, dzięki, któremu można zintegrować się z dowolnym systemem klienta / stroną internetową. Wraz z rosnącym zainteresowaniem nowymi formami kampanii SMS-owych, platforma w została wzbogacona o funkcjonalności: 
  • SMS VOICE - wysyłanie treści tekstowej na numery GSM i stacjonarne, w przypadku któych odbiorca otrzyma komunikat głosowy
  • SMS Response - wiadomość tekstowa z możliwością odesłania odpowiedzi od odbiorców komunikatów marketingowych

Więcej informacji: www.justsend.pl

Więcej...

28.03.2017

Direct Billing w SHOWMAX

SHOWMAX, nowy serwis VOD w Polsce, jako pierwszy na rynku uruchomił we współpracy z Digital Virgo dostęp do serwisu poprzez Direct Billing w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik serwisu może  wybrać opcję "Dopisz do rachunku" (Direct Billing) obok transakcji kartą płatniczą lub poprzez Paypal. Funkcja ta dostępna jest dla użytkowników Orange, Plus, Play, T-Mobile o dotyczy zarówno oferty abonamentowej (postpaid), jak i na kartę (prepaid). Nowy użytkownik ma możliwość bezpłatnie przetestować serwis przez 14 dni. Opłata wynosi 19,90 zł za 30 dni dostępu do bogatej oferty filmów i seriali na platformie SHOWMAX.

Więcej...

03.01.2017

Direct Billing u wszystkich operatorów

W grudniu 2016 Digital Virgo udostępniło transakcje Direct Billing dla użytkowników sieci Play. Tym samym nasza platforma Justpay (www.justpay.pl), jako pierwsza na rynku, obsługuje wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce w zakresie Direct Billing. To rozwiązanie zapewnia najłatwiejszy sposób zakupu dóbr cyfrowych (digital goods) w serwisach internetowych, stronach i aplikacjach mobilnych.
Kwota za zamówiony produkt lub usługę cyfrową jest pobierana z konta użytkownika telefonu na kartę (prepaid) lub dopisywana do rachunku telefonu z abonamentem (postpaid). 

Więcej...

Strony